Integritetspolicy

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Policy för behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen

Personuppgiftsansvarig: Anniqa Tengström, Mäkleri Nobelle, Kopparbergsvägen 45, 722 19 Västerås, tel: 070-7308789, anniqa@nobelle.se

Vems uppgifter hanteras?

  1. NYA KUNDER/INTRESSENTER VIA KONTAKTFORMULÄR ELLER PROVISIONSBERÄKNING: Om du fyller i kontaktformulär/provisionsberäkning på hemsidan sparas namn, adress, telefonnummer och e-post till dess att kontakt är tagen oftast inom en vecka, dock högst en månad. Kontaktar du oss via telefon, sms, e-post eller sociala medier hanteras de uppgifter du uppger i kontakten.

Ändamålet med hanteringen av uppgifterna är endast för att klargöra om du vill ha hjälp med din bostadsförsäljning eller inte. Lämnade uppgifter används inte till riktad marknadsföring om så inte är överenskommet. Om du blir kund efter kontakten övergår reglerna att gälla bostadssäljare. Blir du inte kund just nu, men vill ha fortsatt kontakt sparas uppgifterna så länge du inte avsäger dig samtycket.

Lagringstid: Längst två år. Väljer du att inte bli kund och inte ha fortsatt kontakt raderas uppgifterna omgående efter kontakten.

  1. BOSTADSSÄLJARE/KÖPARE: När du tecknar förmedlingsuppdrag för att sälja din bostad godkänner du även hantering av personuppgifter då det krävs för utförandet av uppdraget och för att följa lagar.

När du köper en bostad måste vissa personuppgifter hanteras och lagras inom ramen för uppdraget och aktuella lagar.

Ändamål och lagringstid: Grunden för lagring av personuppgifterna har stöd i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (5 år), bokföringslagen (7 år), preskriptionslagen (10 år) och fastighetsmäklarlagen (10 år). Uppgifterna används inte till direkt marknadsföring utan särskilt samtycke.

Överföring av personuppgifter: Som säljare och köpare kommer överföring av nödvändiga personuppgifter att ske till inblandade banker och bostadsrättsföreningar inom ramen för att utföra uppdraget. Säljares namn, personnummer och adress kommer att lämnas till Hemnet för Hemnet-annonsering. I vissa fall lämnas säljares namn och telefonnummer till fotograf, stylist eller utförare av energideklaration som är nödvändiga för uppdragets utförande.

  1. INTRESSENTER/SPEKULANTER/VISNINGSDELTAGARE:

Ändamål och lagringstid: Visar du intresse av en bostad genom att mejla, sms:a eller kontakta per telefon, sparas de uppgifter du lämnar till dess att det står klart om du är fortsatt intresserad eller inte. Köper du bostaden gäller istället regler för bostadssäljare. Besöker du en visning och lämnar namn och telefonnummer/e-post-adress, lagras dem till dess att det är klarlagt om du är fortsatt intresserad eller inte. Vill du bli informerad om liknande bostäder till salu lagras uppgifterna så länge du inte avbryter samtycket dock som högst i två år. Är du med i budgivning lagras uppgifterna enligt fastighetsmäklarlagen i 10 år från att budgivning avslutats.

SAMTYCKE: Har du lämnat samtycke till hantering av personuppgifter kan du när som helst återkalla detta genom antingen e-post, telefon eller sms till personuppgiftsansvarig. Endast då det inte finns lagstöd till hanteringen.

KLAGOMÅL: Är du missnöjd över hantering av dina personuppgifter kan klagomål inges till Datainspektionen: datainspektionen@datainspektionen.se, Datainspektionen Box 8114, 104 20 STOCKHOLM, tel: 08-657 61 00